Суверенний Християнський Лицарський Орден Святого Архистратига Михаїла – асоційований член Міжнародного Центру Впровадження Програм ЮНЕСКО

ordenСуверенний Християнський Лицарський Орден Святого Архистратига Михаїла є добровільною, не політичною, незалежною, самоврядною, єдиною і неподільною Міжнародною громадською організацією, асоційованим членом Міжнародного Центру Впровадження Програм ЮНЕСКО. Його створено на основі єдності інтересів для досягнення спільної реалізації членами Ордену своїх прав, свобод та інтересів.Таке визначення Ордену чітко розкриває його суть та цілі. Щоб розкрити зміст його значення якнайширше, необхідно дізнатися про внутрішню організацію та ознайомитися зі структурою та ідеологічними принципами Ордену.Передусім Орден є Світсько-Військово-Духовною організацією еліти нації, яка взяла на себе відповідальність перед майбутніми поколіннями за збереження і передачу знань і вмінь. В основі своїй Орден базується на монархічних принципах, які дозволяють стверджувати і передавати титули по праву крові чоловічої лінії роду. Чітка військова дисципліна всередині в поєднанні з виборністю посадових осіб Ордену дає можливість бути єдиною і неподільною, цілісною організацією. Духовне начало Ордену з його ортодоксальними поглядами на світ дозволяє набути віру і свободу дій. Всі ці три складові є невід’ємними частинами єдиного організму під назвою Суверенний Християнський Лицарський Орден Святого Архистратига Михаїла.

Основа Ордену, його основні підрозділи – Пріорства та Командорства. Вони реалізують цілі і завдання організації, проводять різноманітну роботу на місцях від гуманітарної, медичної, освітянської допомоги до будівництва храмів і монастирів. Саме на лицаря Пріорства покладена велика відповідальність у реалізації планів Ордену, за результатами яких судять про Орден в цілому. Саме лицар Пріорства визначає подальші шляхи розвитку, погляди і методи роботи Ордену. Реалізовуючи свої права і свободи, представники Пріорств на засіданнях Великого Капітулу і Магістрату приймають ті або інші рішення, котрі відтак впроваджують у життя. Орден діє під благословенням Святійшого Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарєта та апостольським благословенням Святійшого Отця Іоана Павла ІІ, які надали відповідні документи Ордену. Патріарх Філарєт є духовним патроном Суверенного Християнського Лицарського Ордену Святого Архистратига Михаїла.Орден зареєстрований на державному рівні України, Болгарії, Франції, Австрії , Німеччини та інших країн за статусом міжнародної організації з відповідними правами й обов’язками. Визначною подією в новітній історії Ордену стало закріплення на законодавчому державному рівні прав: стверджувати (надавати) титули і родові герби з правом передачі їх у спадок нащадкам; засновувати нові шляхетні, лицарські роди; визначати право успадкування титулів, родових гербів, відзнак. Основною метою діяльності Ордену є відродження та розвиток національної гідності, честі, шляхетства на основі вітчизнянних та з урахуванням світових історичних традицій.

Сьогодні ми можемо стверджувати, що Лицарі Ордену повністю відновили Суверенний Християнський Лицарський Орден Святого Архистратига Михаїла з необхідною законодавчою базою, лицарськими традиціями і атрибутами.

Великий Магістр

граф Микола Котович