Про нас

Міжнародний Центр впровадження Програм ЮНЕСКО створений шляхом реорганізації громадської організації Центр “Захист” західно-регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО у Львіській області і є її правонаступником. Центр “Захист” розпочав свою діяльність у 1997 році. Міжнародний Центр впровадження Програм ЮНЕСКО зареєстрований 21 червня 2002 року Міністерством юстиції України (свідоцтво про реєстрацію №1798).

Мета діяльності Центру – сприяння діяльності ЮНЕСКО у зміцненні миру та безпеки, розповсюдженні культури та освіти серед народів в інтересах забезпечення поваги до справедливості, законності, прав і свобод особистості, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

Участь у розширенні співпраці українського народу та його співпраці з народами, які заселяють територію України та Європи у галузях освіти, науки, культури, медицини, спорту, туризму, екології, молодіжного руху та захисту в інтересах загальної поваги,захисту прав і свобод людини.

Міжнародним Центром впровадження програм ЮНЕСКО продовжується реалізація програм і проектів, підготовлених Центром “Захист”.

“Діти вулиці” – програма спрямована на подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, жебрацтва (1998 – 2000 рік).

Розроблено медичне, історичне, технічне обґрунтування для створення міжнародного оздоровчого комплексу “Соліна” ( Старосамбірський район, селище Соліна ) із метою лікування та запобігання захворювань туберкульозом, астми тощо. За оцінками експертів територія, де планується створити оздоровчий комплекс має унікальні природно-лікувальні властивості, одні з найкращих у Європі, лікування кісткового туберкульозу.

Програма “Енергетика здоров’я міста” передбачає пошук та облік позитивно впливаючих на людину геоактивних структур. Геоактивні структури є потужним фактором, активно впливаючим на здоров’я людини. За статистичними даними від 40% до 50% захворювань викликані впливом геопатогенних зон. Тому постає питання контролю якості житла, виробничих приміщень, де людина проводить до 80-90% власного часу, не тільки з точки зору екологічності будівельних матеріалів, а й наявності природніх і техногенних енергетичних полів (геопатогенних зон).

Геопатогенні зони – це геофізичне явище. В місцях їх розміщення змінені геофізичні параметри середовища: геомагнітне поле, електропровідність грунту, електричний потенціал атмосфери, рівень радіоактивності тощо. В такій зоні відбуваються зміни функціонального стану людини, виникає стан депресії, пригнічення, нервові розлади, головні болі, загальна слабкість тощо.

За даний період часу було проведено обстеження дев’яти 15 поверхових будинків в районі Русановкі м.Києва, двох мостів через Дніпро.

Актуальним є розробка та впровадження геоекологічного паспорту житла, який при забудові буде характеризувати екологічну безпеку проживання. Реалізація даної програми сприятиме застосуванню в Україні права на свобідний вибір місця проживання, що задекларовано в ідеях ЮНЕСКО.

 

Прогрома “ Розробка систем доклінічного медико-соціального скринінг-контролю різноманітних груп населення ”. В цій прграмі, певну актуальність здобувае задача по розробці систем скринінгового (не діючого на організм) обстеження, здатного за короткій термін часу дати певну оцінку стану здоров’я тих чи інших  груп населення, ( в

першу чергу “ОНКО”) встановити “групи розвитку”, а також проводити системне динамічне обстеження . Крім того дана система сприятиме підвищенну відповідальності Людини за свое здоров’я,  дозволить зрозуміти цінність самоконтролю, це реальне спасіння життя.

Програма розвитку та популяризації мистецтва передбачає проведення циклу концертів “Музичні мандри по країнах та континентах” для дитячої та юнацької аудиторії.

Для молоді, знайомої з музичною культурою – цикл концертів “Homo ludens”. Крім того, планується застосувати соціологічне опитування глядачів для з’ясування змін у культурно-духовній сфері особистості. В рамках святкування ювілейного року І.Стравінського здійснюватиметься постановка творів композитора, які рідко виконуються, проведення фестивалю, присвяченого композитору, видання монографії з історії постановок опер І.Стравінського. На базі Національного симфонічного оркестру України та Музичного театру для дітей та юнацтва планується проведення Фестивалю, присвяченого Сергію Рахманінову. Пройдуть цикли концертів творів С. Рахманінова. Ведеться підготовка до видання компакт-дисків з записами творів І. Стравінського та С. Рахманінова та розробка телевізійних програм, спрямованих на формування ціннісної сфери особистості. Спільно з творчим центром Я. Табачника розроблена окрема програма, спрямована на пошук та включення в активне творче життя музично обдарованих дітей.

Програма “Діти і проблема кривдження в сім’ї та суспільстві” спрямована на профілактику насильства та корекцію поведінки дітей, які його зазнали. Вона передбачає комплекс заходів, до яких будуть залучені фахівці різних галузей: психологи, соціальні працівники, лікарі, юристи, працівники правоохоронних органів тощо. В рамках реалізації програми відбулася підготовка психологів на спеціалізованих тренінгах для роботи з дітьми, що зазанали насильства, проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар із залученням працівників правоохоронних органів, органів державної адміністрації, лікарів. Планується проведення повторного конкретно-соціологічного дослідження у якому візьме участь 2000 респондентів з метою вивчення наявного стану кривдження в суспільстві. Буде видано три науково-методичні збірки на допомогу фахівцям галузі, буклети, плакати. Результатом буде створення Регіонального кризового центру, який  надаватиме психологічну, інформаційну,  консультативну, юридичну допомогу, буде займатись видавничою діяльністю.

Програма “Сиситема профілактики соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі” (регіональний аспект) розрахована на три роки і спрямована на підготовку фахівців з проблеми профілактики алкоголізму та наркоманії, впровадження системи спеціалізованих занять для дітей з використанням інтерактивних методик. Передбачається видання п’яти буклетів, календарів, спрямованих на профілактику алкоголізму та наркоманії, методичних посібників для фахівців. Буде організована робота виїзних консультаційних пунктів. Планується провести спільно з Міністерством внутрішніх справ України дві науково-практичні конференції із згаданої тематики.

Регіональна програма “Другий шанс” спрямована на сприяння соціалізації в суспільстві неповнолітніх Городоцької спеціалізованої школи соціальної реабілітації (Львівська область), навчання їх навичкам позитивного спілкування, надання основ економічних знань, попередження повторних злочинів, виховання правової культури. Передбачається підготовка волонтерів із числа студентів, проведення тренінгів для вихованців, соціально-психологічні опитування, проведення двох міжвузівських конференцій з профілактики алкоголізму та наркоманії.

Санітарно – лікувальна зона “ Соліна ” ( Проект всесвітнього дитячого лікувально-реобілітаційного центру ) знаходиться в межах Добромильського району Львівської обл.( до Добромиля – 4 км. ). Згідно еколого – географічної ситуації  у країні, місце розташування зони знаходиться в одній з найчистіших територій України.

Завдяки унікальним природно – географічним умовам розташування зони, на протязі певного проміжку часу лікує хвороби кісткового туберкульозу, а також його легеневі форми, цілюще діє на астматиків , яких додатково можна лікувати в соляних шахтах (як це робиться в Солотвино, Закарпатської обл., де на сьогоднішній день сформований пакет замовлень з іноземців на півроку вперед, котрі розплачуються валютою) . Аналога природнім умовам у світі не існує . Для порівняння, лікувальні установи легеневого профілю в Сон-Бадені та Лезені-Швейцарія, Мерано-Італія, які

знаходяться глибоко, а Альпах на висоті 2000 м. над рівнем моря, курс лікування яких 4-6 неділь, вартість лікувальних послуг 10-12 тис.дол.США, пропускна спроможність до 30 чоловік за період лікування, обмежена суворими природнім умовами (важкодоступна). Подібні лікувальні установи в Альпах формують пакет замовлень перспективно на рік-півтора. Крім того, ні одна з відомих Європейських лікувальних установ, де основним фактом і засобом лікування є кліматотерапія, не лікують так і на стільки єфективно важкі форми кісткового туберкульозу, як це можливо в лікувальній установі Добромиля.

Програма “Торгівля жінками та дітьми: профілактика та консультування жертв”.

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект – створення системи профілактики торгівлі жінками та дітьми, та надання консультативної допомоги  жертвам торгівлі.

Наприкінці минулого століття торгівля жінками та дітьми з метою їх сексуальної експлуатації почала приносити надприбутки. В Україні створились умови для здійснення таких злочинів. Це обумовлюється наявністю протиріч і проблем, пов’язаних із перерозподілом робочої сили, незайнятістю і безробіттям, основою вказаних явищ є зміна соціально-економічного устрою країни.

Найчастіше громадян України вивозять до країн Центральної і Західної Європи, Балканського і Апеннінського півостровів, Близького Сходу. Постачання українських жінок здійснюється особами під прикриттям туристичних фірм і бюро по прийому на роботу. Тільки в Київі працює 59 таких фірм і бюро. Їх організаторами та співробітниками поруч з громадянами України виступають громадяни інших країн: Ізраїлю, колишньої Югославії, Кіпру тощо. Так, наприклад, тільки за минулий рік до Косово було незаконно вивезено більше 100 жінок, 5% з яких – неповнолітні 15-17 років. Середній вік: 23 роки. 83% основною причиною виїзду вказали пошук роботи. Майже всі вони (90%) займались проституцією або працею, яка неоплочувалась. 89% мали можливість пересуватись тільки в супроводі або свобода пересування була повністю заборонена.

Кабміном України (1999р.) прийнята спеціальна Програма щодо запобігання торгівлі жінками та дітьми. Сьогодні в апараті Міністерства внутрішніх справ близько 1700 офіцерів працюють в спеціальних підрозділах, які запобігають торгівлі жінками та дітьми. Правоохоронцями перекрито низку каналів, через які незаконно переміщувались люди за кордон через країни транзиту: Чехію, Польщу, Росію. Припинено діяльність кількох десятків комерційних фірм, які під виглядом посередництва у працевлаштуванні займалися торгівлею людьми.

В березні 1999 року прийнято Верховною радою, а в квітні введено Указом Президента України нову статтю до діючого Карного Кодексу України – ст.124-1 “Торгівля людьми” – яка передбачає відповідальність за будь-які форми торгівлі людьми.

Однак, цього недостатньо. Наведені дані говорять про актуальність вказаної проблеми для України. Негативна тенденція щодо торгівлі жінками та дітьми зберігається і сьогодні. В силу своєї складності наявна ситуація вимагає комплексного підходу, що передбачав би:

­         Профілактику торгівлі жінками та дітьми шляхом проведення спеціальних семінарів для учнів середніх навчальних закладів, студентів вузів, від’їзжаючих за кордон жінок;

­         Підготовка фахівців з числа психологів, педагогів, соціальних працівників, правоохоронців, юристів з метою надання жертвам такої торгівлі фахової психологічної, правової допомоги;

­         Висвітлення в засобах масової інформації загрози торгівлі жінками та дітьми, випуск спеціальних буклетів і плакатів.

­         Створення в країнах перебування  на базі представництв Центру телефонів довіри, консультативних пунктів для громадян України, де вони матимуть можливість одержати юридичну, психологічну допомогу.

Метою програми, реалізація якої розрахована на три роки, є підготовка фахівців з проблеми профілактики торгівлі жінками та дітьми, надання спеціальних знань неповнолітнім, молоді, жінкам, що виїзжають за кордон щодо оптимальної поведінки при найменшій загрозі їх праву вільного вибору, поширення інформації в суспільстві про торгівлю жінками та дітьми.

Довгостроковою метою, яка буде реалізована в результаті впровадження проекту є створення громадської приймальної та консультативного центру для жінок та дітей, які зазнали випадків примусу незаконої експлуатації.

З метою успішної реалізації програми слід здійснити наступні заходи:

 1. Проведення спеціалізованих  30 одноденних семінарів для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Причому, 50% семінарів слід проводити в сільській місцевості, оскільки 48% потерпілих проживали у селищах та районних центрах. До семінарів будуть залучені соціальні працівники, працівники правоохоронних органів, психологи. Планується розглянути наступні питання: “Яким чином відбувається вербування?”, “Дотримання власних прав за кордоном”, “Законодавство країни перебування”, “Допомога консульських установ України за кордоном” тощо.
 2. Проведення 30 семінарів для студентів вищих навчальних закладів, виїзжаючих за кордон “Що робити, якщо за кордоном сталися неприємності?” із залученням фахівців правоохоронних органів, психологів.
 3. Підготовка фахівців для роботи з жертвами незаконої експлуатації з числа психологів, соціальних працівників, юристів шляхом навчання на спеціалізованих трьохденних тренінгах. Планується, що учасники тренінгів пройдуть навчання за темами: “Основи корекції посттравматичних розладів”, “Навички надання консультацій”, “Техніки слухання”, “Головні прийоми вислуховування”.
 4. Підготовка волонтерів з числа студентів, добровольців для роботи з жінками та дітьми, які зазнали різних видів експлуатації. Планується провести навчально-методичні тренінги в малих групах по 10-12 чоловік тривалістю 3 дні. Всього передбачається провести 5 тренінгів.
 5. Проведення спільно з МВС України двох Всеукраїнськиї науково-практичних семінарів із залученням провідних фахівців зі всіх регіонів України.
 6. Видання п’яти видів буклетів та календарів, десяти видів плакатів, спрямованих на профілактику торгівлі жінками та дітьми. Наклад кожного виду продукції 1000 екземплярів. Всі види продукції будуть розповсюджуватись безкоштовно.
 7. Створення в Україні громадської приймальної та консультативного пункту для жертв експлуатації з метою надання фахової соціально-психологічної та юридичної допомоги потерпілим.
 8. Створення  громадських приймальних за кордоном, де зосереджена найбільша кількість працюючих з України, а саме в Польщі, Італіїї, Німеччині, Росії, на базі яких надавати профілактичну, психологічну та юридичну допомогу громадянам України, які перебувають за кордоном.
 9. Організація роботи телефонів довіри на основі представництв Центру за кордоном для надання оперативної допомоги громадянам України.

              Провобиться  підготовка  до проведення   Другого Всесвітнього Конгресу Духовності спільно з асоціацією “Спираль миру ”( Вельгельм Августат, Австрія), Кримська асоціація “ Мир через культуру ”, за сприянням  Президента України та Уряду  Криму.

         Обращение к проблемам духовного согласия, этики, как основам духовного развития и здоровья человечества, в условиях сосуществования в социуме планеты множества рас, наций и народностей, религий и верований в условиях идущей глобализации безальтернативно.

Проект  «Новий Світ». Наука 21століття – эніология, саме і формує цей світогляд і доводить існування тонко – польової субстанції визначеної свідомістю у Всесвіті й у людини.

Гармонічні взаємини Всесвіту  і людини дають йому здоров’я і щастя, а порушена гармонія приводить до хвороби, нещастям, війнам.

В області медицини эніология розвиває щиру профілактику, дозволяє захистити мільйони людей від майбутніх хвороб, а це означає, що людству будуть збережені мільярди доларів. І можна буде ці засоби направити на творення соціальних програм. Це дозволить підняти рівень життя  на Україні й в інших країнах світу. Раніше важко лікувальні і невиліковні хвороби стануть виліковні за допомогою методів эніологии. Підвищиться рівень здоров’я, тривалість життя, покращиться ефективність праці.

Эніология дозволяє знаходити нові родовища корисних копалин, відкривати нові,  екологічно чисті джерела енергії. Можливе відновлення натуральним способом, вирощування екологічної їжі (без великого вживання хімічних добрив ), що добре відомо на Заході. Виховання морального покоління і морального суспільства на системі щирих цінностей, введення в життя нових принципів розуміння цього світу в остаточному підсумку приводить до високого економічного рівня, збереження мільярдамиами доларів у будь-якому суспільстві.

Проект « ІРІС» програма  “ Суспільство не може бути здоровим, якщо хворіє мама ”.

 • створення першого некомерційного центру  з можливістю арбітражної, додаткової діагностики, скрінінгу, індивідуального профілактичного лікування, духовної і соціальної допомоги. Центр повинен стати  місцем відновлення довіри жінки  до Суспільства, її духовного відродження!
 • Основним підсумком реалізації  даного проекту має бути:
 • створення першого центру духовної і медичної доклінічної діагностики та лікування (з ухилом на духовне зцілення і профілактику захворювань нетрадиційними методами). Центр може бути створений на базі церкви чи з її активною участю. Це буде відновлення ситуації, коли церква брала на себе ініціативу створення  і  опікунства невеликих лікарень і шкіл. У силу своєї первинної локальності проект не вимагає великих витрат і в принципі є самоокупним.
 • вперше за останні роки реальне об’єднання духовного і соціального початку (мед. допомога). Програма буде сприяти збереженню і відродженню релігії.
 • щодо фінансових витрат, дозволить за малі гроші допомогти значній частині нужденних,  найголовніше стане реальним кроком, що працює на імідж церкви.
 • мобільність центру й окремих його ланок може використовуватися за принципом «швидкої допомоги» для виїзної роботи на місцях.

Проект «Оздоровча Долина».

Міжнародний Центр впровадження Програм ЮНЕСКО в та Національний Природний Парк «Подільські Товтри» разом з Італійським партнером Національна Асоціація Італійських Діабетичних спортсменів» розробили та  започаткували Міжнародний Італійсько-Український Медичний  Проект « Оздоровча  Долина».

Мета  проекту: Лікування та профілактика хвороби  – цукрового діабету, як глобального негативного явища як на території України так і в Європі.

Створення та будівництво відкритого стаціонарного санаторію для профілактики  та лікування, як найбільш ширшого статусу населення, незалежно від стану захворювання та фінансового забезпечення людини.

Методика  лікування буде проводитися  мішаними методами: від традиційного медикаментозного до  фітотерапії. Залучення нових форм та видів прогресу в профілактиці та пропаганді здорового методу життя, як хворих так і здорових громадян України.

В Україні перебувала делегація Італійських партнерів, яка вивчала потребу у технічних та фінансових можливостях та ресурсах України для впровадження цього проекту. Було підписано трьох сторонню угоду про наміри та створено координаційну групу для надання проекту офіційного статусу. Також до співпраці над проектом запрошено державні органи України , які дякуючи своєму патронату нададуть інформаційну та агітаційну базу.

«Започаткування і розвиток волонтерського руху в організації»

(для допомоги набувачам проекту «Переможемо рак разом»)

            І. Актуальність мікро-проекту

Основною метою проекту «Переможемо рак разом» є зниження рівня захворюваності населення всіх категорій на онкологічні захворювання. Проте надати максимальну допомогу потребуючим неможливо без активної участі багатьох людей і насамперед волонтерів. Духовно нездоровим можна вважати те суспільство, де справи милосердя покладаються лише на професіоналів. Від степені залучення волонтерів до благодійної діяльності залежить і визнання Благодійної Організації “Міжнародного Центру впровадження Програм ЮНЕСКО”суспільством.

Проект «Переможемо рак разом» є першою грандіозною соціальною ініціативою організації, відповідно і ґрунтовна участь волонтерів у діяльності до цього часу не виникала. Саме тому робота з волонтерами здійснювалась спонтанно та несистематично, без належної уваги і підтримки. Особливо турбує проблема низької кваліфікації волонтерів, дискусійність питання винагороди їх праці, обмежені способи мотивації добровольців.

Керівництво Благодійної Організації “Міжнародного Центру впровадження Програм ЮНЕСКО” для підвищення ефективності своєї праці вважає доцільним залучення до реалізації проекту потужний додатковий людський ресурс – волонтерство, в числі учнівської та студентської молоді, всіх активних та небайдужих добровольців.

Підготовка соціального проекту спільно з Міжнародним Фондом впровадження програм ООН і ЄС, Польща « Поборимо хворобу Раку разом».

Підготовка проекту: Навчання Польської мови в дитячих будинках Львівщини та Івано-Франківівщини.

Польською мовою розмовляють понад 40 мільйонів людей у світі. Оскільки Польща є безпосереднім сусідом України, вплив та зв’язок польської та української мов є достатньо тісним. Особливо це відчувається у Львові, де виникла так звана Льві́вська ґва́ра — міська говірка, урбаністичний лінгвофеномен, що сформувалася в результаті змішання південно-західних говорів української мови та польської мови, зі значними домішками німецької та єврейської лексики за часів австрійського та польського панування. Львівську ґвару інколи поділяють на три види:  на  українській  основі,  польській  та  єврейській — відповідно  до переважання запозичень з певної мови.
Курс загальної польської мови передбачає не лише розвиток мовних навиків, а й ознайомлення з культурою та реаліями Польщі.
Основний підручник курсу – Hurra!!! Po polsku 1, 2, 3. Окрім цього, наші викладачі-волонтери доповнять заняття роздатковими матеріалами, які містять додаткову інформацію.

Створені власні представництва у Автономній Республіці Крим, Львівській області, Закарпатській області,  Донецькій області, Тернопільській області, Одесі, Росії, США, Республіці Польща,  Болгарії,   Республіці Італія та Німеччині, планується  відкриття представництв у Канаді,  . Тісна співпраця з Університетом “ Львіський Ставропігіон ”, Львівською асоціацією  “Зелений світ” із питань захисту довкілля та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС .

Голова Правління Центру                                                                                                     В. Попов